Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken VV (vanaf VV mei 2021)

Van: Burger / Onderwerp: Diverse onderwerpen: inspreken/erfgrenzen/ wijzigingsplan Bommelskoussedijk Klaaswaal

ID

45

Onderwerp

Van: Burger / Onderwerp: Diverse onderwerpen: inspreken/erfgrenzen/ wijzigingsplan Bommelskoussedijk Klaaswaal

Datum

5-4-2022

Wijze van afdoening

Besluit VV 13 april 2022: In handen stellen van het college ter afdoening

Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)