Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Verenigde Vergadering

maandag 1 november 2021

19:00 - 21:30

Locatie
Het Schap
Voorzitter
J.F. Bonjer
Toelichting

Extra Verenigde Vergadering. Publiek en pers kunnen vooralsnog de vergadering live volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit

  1. De VV-leden …, … en … te benoemen tot het Stembureau voor de verkiezing van de externe heemraad;
  2. Te verkiezen als heemraad onder voorbehoud van ontheffing door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en integriteitsanalyse door BING:
    de heer / mevrouw………………
    Met ingangsdatum in ieder geval de dag nadat het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland ontheffing heeft verleend voor de benoeming en indien de integriteitsanalyse door BING en de beschikbaarheid van de kandidaat dat toelaat.
  3. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te verzoeken om op basis van artikel 41, lid 2 Waterschapswet en artikel 11, lid 2 van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta, ontheffing te verlenen om naast mevrouw Geldhof nog een lid van het dagelijks bestuur te kunnen benoemen buiten de leden van het algemeen bestuur voor de resterende duur van deze bestuursperiode.