Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Verenigde Vergadering

dinsdag 31 augustus 2021

19:00 - 21:30

Locatie
Handelsweg 110, 2988 DC Ridderkerk
Voorzitter
J.F. Bonjer
Toelichting

Het betreft een Extra Verenigde Vergadering. Vanwege het Coronavirus is het niet mogelijk om publiek toe te laten. De vergadering kan via de livestream gevolgd worden op www.wshd.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit

Besluit

 1. Een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven in te stellen;
 2. De navolgende personen te benoemen tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven: de heren Kweekel (rapporteur), Doornbos en Overwater.
 3. Gelet op de bevindingen van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, per direct toe te laten:
  a. mevrouw M.J. de Sutter-Besters uit Rozenburg-Rotterdam als tijdelijk lid van het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta;
  b. de heer J.M.P. Wink uit Dordrecht als steunfractielid namens CDA-fractie.

Besluit

 1. De VV-leden mevr. Wiersma-den Dulk, dhr. De Jong en dhr. Van Zeijl te benoemen tot het Stembureau voor de verkiezing van het interim-college;
 2. Het aantal heemraden voor het interim-college vast te stellen op vier, waarvan één uit de geborgde zetels en drie uit de categorie ingezetenen worden gekozen;
 3. De deeltijd-factor van elk van de vier heemraden vast te stellen op 60%;
 4. De verkiezing van de interim-heemraden via een getrapte procedure te laten plaatsvinden;
 5. Te verkiezen als heemraad voor het interim-college vanuit de geborgde zetels: de heer H.A.J. van der Drift en vanuit de categorie Ingezetenen de heer H.P.A. Wagemakers.