Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

00:02:12 - 00:03:49 - Jan Bonjer
00:03:49 - 00:04:02 - Simone Steendijk
00:04:02 - 00:04:23 - Jan Bonjer
00:04:23 - 00:04:30 - Simone Steendijk
00:04:30 - 00:06:45 - Jan Bonjer

Voorgesteld besluit

 • In te stemmen met de set indicatoren en streefwaarden;
 • De set indicatoren en streefwaarden als aanvulling op de Programmabegroting 2022 mee te nemen in de verdere P&C-cyclus.

Voorgesteld besluit

Te benoemen tot lid van de Agendacommissie WSHD: mevrouw……………….

00:12:17 - 00:12:19 - Cicilia Rijsdijk
00:12:19 - 00:12:29 - Jan Bonjer
00:12:29 - 00:12:55 - Cicilia Rijsdijk
00:12:55 - 00:13:40 - Jan Bonjer
00:13:40 - 00:14:39 - Marjo van Maurik-de Graaff
00:14:39 - 00:16:00 - Jan Bonjer
00:16:00 - 00:16:14 - Cok Sas
00:16:14 - 00:16:53 - Jan Bonjer
00:16:53 - 00:16:56 - Anne Mollema
00:17:13 - 00:17:43 - Simone Steendijk
00:17:43 - 00:18:32 - Jan Bonjer
00:18:32 - 00:18:50 - Anne Mollema
00:25:20 - 00:27:48 - Jan Bonjer

Voorgesteld besluit

 • De heer van M. Wienhoven te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie van waterschap Hollandse Delta voor de duur van twee jaar, met de mogelijkheid aansluitend tot
  herbenoeming voor de duur van maximaal vier jaar;
 • De heer C. van Rietschoten te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie van waterschap Hollandse Delta voor de duur van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor de duur van maximaal vier jaar.
00:27:48 - 00:28:38 - Jantien Fröling-Kok
00:28:38 - 00:28:49 - Piet Kome
00:28:49 - 00:29:00 - Jan Bonjer
00:29:00 - 00:29:13 - Jantien Fröling-Kok
00:29:13 - 00:32:59 - Jan Bonjer

Voorgesteld besluit

Publieke Sector Accountants aan te stellen als nieuwe accountant van waterschap Hollandse Delta voor de boekjaren 2022 en 2023 met een optie om de opdracht 2 maal met 2 jaar te verlengen.

00:36:53 - 00:37:31 - Jantien Fröling-Kok
00:37:31 - 00:37:43 - Jan Bonjer
00:37:43 - 00:37:47 - Henk Steehouwer
00:37:47 - 00:38:27 - Leo Stehouwer
00:38:27 - 00:38:36 - Jan Bonjer
00:38:36 - 00:38:52 - Lies Struik
00:38:52 - 00:39:04 - Jan Bonjer
00:39:04 - 00:40:22 - Jantien Fröling-Kok
00:40:22 - 00:40:32 - Jan Bonjer
00:40:32 - 00:40:41 - Aad van Kempen
00:40:41 - 00:40:52 - Jan Bonjer
00:40:52 - 00:41:14 - Piet Kome
00:41:14 - 00:41:18 - Jan Bonjer
00:41:18 - 00:42:01 - Jantien Fröling-Kok
00:42:01 - 00:44:36 - Jan Bonjer

Voorgesteld besluit

 1. in te stemmen met het instellen van een pré-projectfase voor Sluisjesdijk met de uitgangspunten volgend uit het Masterplan en de geleerde lessen uit Sluisjesdijk 1.0;
 2. in te stemmen met de aangepaste planning van de deelprojecten en de begrotingseffecten;
 3. in te stemmen met de dekking van de pré-projectfase voor Sluisjesdijk in 2022/2023 van € 2,3 miljoen uit de bestemmingsreserve Compenserende Maatregelen Kierbesluit.
00:44:36 - 00:46:46 - Anne Mollema
00:46:46 - 00:47:12 - Jan Bonjer
00:47:12 - 00:50:50 - Leo Stehouwer
00:50:50 - 00:51:12 - Jan Bonjer
00:51:21 - 00:52:58 - Hennie Wiersma - den Dulk
00:52:58 - 00:55:59 - Jantien Fröling-Kok
00:55:59 - 00:56:04 - Jan Bonjer
00:56:04 - 00:57:23 - Wim de Jong
00:57:23 - 00:57:35 - Jan Bonjer
00:57:35 - 00:58:19 - Frank van Oorschot
00:58:19 - 00:58:29 - Jan Bonjer
00:58:29 - 01:00:32 - Piet Kome
01:00:32 - 01:00:42 - Jan Bonjer
01:00:42 - 01:01:55 - Fokke van Zeijl
01:01:55 - 01:02:25 - Piet Kome
01:02:25 - 01:02:36 - Simone Steendijk
01:02:36 - 01:03:46 - Hennie Wiersma - den Dulk
01:03:46 - 01:05:41 - Anne Mollema
01:05:41 - 01:05:54 - Jan Bonjer
01:05:54 - 01:13:39 - Joke Geldhof
01:13:39 - 01:13:50 - Jan Bonjer
01:13:50 - 01:16:21 - Piet Kome
01:16:21 - 01:16:28 - Jan Bonjer
01:16:28 - 01:16:30 - Jantien Fröling-Kok
01:17:58 - 01:18:19 - Hennie Wiersma - den Dulk
01:18:19 - 01:18:25 - Jan Bonjer
01:18:25 - 01:20:47 - Leo Stehouwer
01:20:47 - 01:21:58 - Anne Mollema
01:21:58 - 01:22:10 - Jan Bonjer
01:22:10 - 01:22:36 - Lies Struik
01:22:36 - 01:22:52 - Jan Bonjer
01:22:52 - 01:23:34 - Joke Geldhof
01:23:34 - 01:23:59 - Cok Sas
01:23:59 - 01:25:02 - Piet Kome
01:25:02 - 01:25:18 - Jan Bonjer
01:25:18 - 01:26:34 - Joke Geldhof
01:26:34 - 01:26:44 - Piet Kome
01:26:44 - 01:26:57 - Jan Bonjer
01:26:57 - 01:27:36 - Anne Mollema
01:27:36 - 01:27:55 - Jan Bonjer
01:34:53 - 01:35:45 - Aad van Kempen
01:35:45 - 01:37:43 - Jan Bonjer

Voorgesteld besluit

Vaststellen van:

 1. Het Projectplan Waterwet Zettingsvloeiing Verlengde Derde Toetsronde.
 2. De Nota van Wijzingen behorende bij het Projectplan Waterwet Zettingsvloeiing Verlengde Derde Toetsronde.

Voorgesteld besluit

in te stemmen met onderstaande afdoening van de ingekomen stukken:
Rubriek A: Voor kennisgeving aannemen:
geen stukken -
Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda:
geen stukken –
Rubriek C: In handen stellen van het college voor het uitbrengen van een voorstel:
geen stukken –
Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening:
a. E-mail burger 22 maart 2022 inzake ‘Parkeeroverlast Bommelskoussedijk en Schenkeldijk te Klaaswaal’
b. E-mail burger 23 maart 2022 inzake ‘Voorbeeld parkeerverbod met onderschrift’
c. E-mail burger 24 maart 2022 inzake ‘RvO Artikel 50 Aanpassing Spreekrecht toehoorders’
d. E-mail burger 24 maart 2022 inzake ‘Doorsturen melding gevaarlijk gladde rode fietsstroken Korteweg Zuid-Beijerland’
e. E-mail burger 24 maart 2022 inzake ‘Verkeersveiligheid/Infrastructuur/Mobiliteit; Verkeersstudie de Baan; Beeldmateriaal; interne tractortransporten ketenverwerking; zeecontainer; schouw heemraad Kalle13.3.2008’
f. Ingekomen stukken burger april 2022 inzake ‘Diverse onderwerpen: inspreken/erfgrenzen/wijzigingsplan Bommelskoussedijk Klaaswaal’.

01:39:38 - 01:42:12 - Ria de Sutter - Besters
01:42:12 - 01:42:51 - Jan Bonjer
01:42:51 - 01:43:38 - Dorenda Gerts
01:43:38 - 01:44:19 - Jan Bonjer
01:44:19 - 01:44:58 - Frank van Oorschot
01:44:58 - 01:45:07 - Jan Bonjer
01:45:07 - 01:46:07 - Ria de Sutter - Besters
01:46:07 - 01:46:13 - Henk van der Drift
01:46:13 - 01:48:14 - Jan Bonjer
01:48:14 - 01:48:34 - Petra van Nes - de Man
01:48:34 - 01:49:48 - Jan Bonjer
01:49:48 - 01:51:35 - Matthijs Tak
01:51:35 - 01:52:37 - Jan Bonjer
01:52:37 - 01:53:57 - Cok Sas
01:53:57 - 01:54:03 - Jan Bonjer
01:54:03 - 01:55:22 - Jantien Fröling-Kok
01:55:22 - 01:55:26 - Jan Bonjer
01:55:26 - 01:56:29 - Frank van Oorschot
01:56:29 - 02:00:20 - Piet Kome
02:00:20 - 02:00:30 - Jan Bonjer
02:00:30 - 02:01:56 - Dirk Doornbos
02:01:56 - 02:02:10 - Jan Bonjer
02:02:10 - 02:03:23 - Fokke van Zeijl
02:03:23 - 02:03:59 - Jan Bonjer
02:03:59 - 02:04:16 - Piet Kome
02:04:16 - 02:04:33 - Fokke van Zeijl
02:04:33 - 02:04:56 - Dorenda Gerts
02:04:56 - 02:05:11 - Jan Bonjer
02:05:11 - 02:05:27 - Matthijs Tak
02:05:27 - 02:05:59 - Cok Sas
02:05:59 - 02:06:13 - Piet Kome
02:06:13 - 02:06:31 - Cok Sas
02:06:31 - 02:07:38 - Matthijs Tak
02:07:38 - 02:07:47 - Cok Sas
02:07:47 - 02:08:03 - Matthijs Tak
02:08:03 - 02:08:54 - Jantien Fröling-Kok
02:08:54 - 02:09:37 - Fokke van Zeijl
02:09:37 - 02:09:53 - Jan Bonjer
02:09:53 - 02:10:11 - Cok Sas
02:10:11 - 02:10:15 - Petra van Nes - de Man
02:10:15 - 02:11:15 - Jan Bonjer
02:11:15 - 02:12:22 - Simone Steendijk
02:12:22 - 02:12:35 - Jan Bonjer
02:12:35 - 02:12:40 - Cok Sas
02:12:40 - 02:13:30 - Jan Bonjer