Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

woensdag 13 oktober 2021

19:00 - 21:30

Locatie
Het Schap
Voorzitter
J.F. Bonjer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:16 - 00:04:26 - Jan Bonjer
00:04:26 - 00:07:22 - Ies Klok
00:07:22 - 00:08:13 - Jan Bonjer
00:08:13 - 00:08:40 - Jantien Fröling-Kok
00:08:40 - 00:08:44 - Jan Bonjer
00:08:44 - 00:09:07 - Hennie Wiersma - den Dulk
00:09:07 - 00:09:15 - Jan Bonjer
00:09:15 - 00:09:23 - Petra van Nes - de Man
00:09:23 - 00:10:01 - Jan Bonjer
00:10:01 - 00:10:24 - Ria de Sutter - Besters
00:10:24 - 00:12:55 - Jan Bonjer
00:12:55 - 00:13:46 - Petra van Nes - de Man
00:13:46 - 00:13:53 - Jan Bonjer
00:13:53 - 00:14:02 - Piet Kome
00:14:02 - 00:14:20 - Jan Bonjer
00:14:20 - 00:14:41 - Lies Struik
00:14:41 - 00:14:51 - Jan Bonjer
00:14:51 - 00:16:02 - Cok Sas
00:16:02 - 00:17:38 - Piet Kome
00:17:38 - 00:19:08 - Jantien Fröling-Kok
00:19:08 - 00:19:22 - Jan Bonjer
00:19:22 - 00:19:44 - Anne Mollema
00:19:44 - 00:21:38 - Jan Bonjer
00:21:38 - 00:22:03 - Piet Kome

Voorgesteld besluit

De volgende personen namens de Verenigde Vergadering te benoemen tot:
Lid van de Auditcommissie: mevrouw C. Verbaas;
Lid van de Agendacommissie: mevrouw M.J. van Maurik-de Graaff;
Lid van de Agendacommissie: de heer J.H. Kalle.

00:22:03 - 00:23:29 - Jan Bonjer

Voorgesteld besluit

  1. Het intrekken van de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit Hollandse Delta uit 2008;
  2. Het vaststellen van de gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers;
  3. Het vaststellen van de gedragscode integriteit voorzitter en overige leden dagelijks bestuur;
  4. Vaststellen van de afspraken in de bijlage “Operationaliseren gedragscodes” onder punt “a”, “b” en “d” welke horen bij het operationaliseren van de gedragscodes
  5. Het meegeven onder punt “c” in de bijlage “Operationaliseren gedragscodes” van kaders voor de nader uit te werken processtappen in het geval van een vermeende integriteitsschending. Deze processtappen worden ook als bijlage bijgevoegd bij de gedragscodes.

Voorgesteld besluit

De VV onderschrijft de uitgangspunten van de notitie en hanteert deze als leidraad in hoe zij naar sturingsfilosofie kijkt.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met onderstaande afdoening van de ingekomen stukken:
Rubriek A: Voor kennisgeving aannemen
- geen stukken -
Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda
- geen stukken -
Rubriek C: In handen stellen van het college voor uitbrengen van een voorstel
- geen stukken -
Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening
Ingekomen e-mail burger d.d. 6 september 2021
Ingekomen e-mail burger d.d. 13 september 2021
Ingekomen e-mail burger d.d. 15 september 2021
Ingekomen e-mail burger d.d. 16 september 2021
Ingekomen e-mail burger d.d. 17 september 2021
Ingekomen e-mail burger d.d. 29 september 2021
Ingekomen e-mail burger d.d. 30 september 2021.

00:25:50 - 00:27:26 - Hennie Wiersma - den Dulk
00:27:26 - 00:27:37 - Jan Bonjer
00:27:37 - 00:31:25 - Henk van der Drift
00:31:25 - 00:32:04 - Hennie Wiersma - den Dulk
00:32:04 - 00:32:59 - Henk van der Drift
00:32:59 - 00:33:04 - Jan Bonjer
00:33:04 - 00:33:48 - Frank van Oorschot
00:33:48 - 00:33:59 - Jan Bonjer
00:33:59 - 00:34:36 - Harry Wagemakers
00:34:36 - 00:34:48 - Jan Bonjer
00:34:48 - 00:35:24 - Petra van Nes - de Man
00:35:24 - 00:38:20 - Henk van der Drift
00:38:20 - 00:38:27 - Jan Bonjer
00:38:27 - 00:38:41 - Petra van Nes - de Man
00:38:41 - 00:38:44 - Henk van der Drift
00:38:44 - 00:39:43 - Petra van Nes - de Man
00:39:43 - 00:39:50 - Jan Bonjer
00:39:50 - 00:43:32 - Henk van der Drift
00:43:32 - 00:43:34 - Jan Bonjer
00:43:34 - 00:44:17 - Petra van Nes - de Man
00:44:17 - 00:45:15 - Henk van der Drift
00:45:15 - 00:45:18 - Jan Bonjer
00:45:18 - 00:45:48 - Petra van Nes - de Man
00:45:48 - 00:45:58 - Jan Bonjer
00:45:58 - 00:47:01 - Fokke van Zeijl
00:47:01 - 00:47:11 - Jan Bonjer
00:47:11 - 00:50:36 - Henk Steehouwer
00:50:36 - 00:51:48 - Jan Bonjer
00:51:48 - 00:52:13 - Henk van der Drift
00:52:13 - 00:53:27 - Jantien Fröling-Kok
00:53:27 - 00:53:43 - Ria de Sutter - Besters
00:53:43 - 00:54:01 - Jan Bonjer
00:54:01 - 00:55:50 - Lies Struik
00:55:50 - 00:55:59 - Jan Bonjer
00:55:59 - 00:57:25 - Harry Wagemakers
00:57:25 - 00:58:17 - Jan Bonjer
00:58:27 - 01:02:38 - Jantien Fröling-Kok
01:02:38 - 01:02:44 - Jan Bonjer
01:02:44 - 01:03:20 - Jantien Fröling-Kok
01:03:20 - 01:03:29 - Jan Bonjer
01:03:29 - 01:05:19 - Harry Wagemakers
01:05:19 - 01:05:31 - Jan Bonjer
01:05:31 - 01:06:03 - Hennie Wiersma - den Dulk
01:06:03 - 01:06:35 - Kees Trouw
01:06:35 - 01:07:03 - Piet Kome
01:07:03 - 01:07:07 - Jan Bonjer
01:07:07 - 01:09:21 - Frank van Oorschot
01:09:21 - 01:09:26 - Jan Bonjer
01:09:26 - 01:09:51 - Henk Steehouwer
01:09:51 - 01:10:02 - Jan Bonjer
01:10:02 - 01:10:14 - Kees Trouw
01:10:14 - 01:10:22 - Jan Bonjer
01:10:22 - 01:12:08 - Anne Mollema
01:12:08 - 01:18:41 - Jantien Fröling-Kok
01:18:41 - 01:18:47 - Jan Bonjer
01:18:47 - 01:24:34 - Harry Wagemakers
01:24:34 - 01:24:45 - Jan Bonjer
01:24:45 - 01:25:32 - Kees Trouw
01:25:32 - 01:27:20 - Frank van Oorschot
01:27:20 - 01:29:58 - Jantien Fröling-Kok
01:29:58 - 01:32:11 - Harry Wagemakers
01:32:11 - 01:32:20 - Jan Bonjer
01:32:20 - 01:32:58 - Jantien Fröling-Kok
01:32:58 - 01:34:09 - Frank van Oorschot
01:34:09 - 01:35:08 - Jan Bonjer
01:35:08 - 01:35:52 - Harry Wagemakers
01:35:52 - 01:36:12 - Jan Bonjer
01:36:12 - 01:36:31 - Fatih Kumas
01:36:31 - 01:37:05 - Piet Kome
01:37:05 - 01:39:34 - Jan Bonjer
01:39:34 - 01:39:49 - Henk Steehouwer
01:39:49 - 01:40:27 - Ria de Sutter - Besters
01:40:27 - 01:40:31 - Aad van Kempen
01:40:31 - 01:40:34 - Dirk Doornbos
01:40:34 - 01:40:40 - Leen de Geus
01:40:40 - 01:44:39 - Jan Bonjer