Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

woensdag 28 juni 2023

19:00 - 21:30
Locatie

Het Schap, Handelsweg 110 te Ridderkerk

Voorzitter
J.F. Bonjer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:03:36 - 00:06:11 - Jan Bonjer
 2. 1.b

  00:06:12 - 00:06:33 - Jan Bonjer
 3. 1.c

  00:06:34 - 00:07:59 - Jan Bonjer
 4. 2.a

  00:08:00 - 00:09:16 - Jan Bonjer
  00:09:17 - 00:10:49 - Ria de Sutter - Besters
  00:10:50 - 00:10:55 - Jan Bonjer
  00:10:56 - 00:12:25 - Ria de Sutter - Besters
  00:12:26 - 00:14:50 - Jan Bonjer
  00:14:51 - 00:15:48 - Jan Bonjer
  00:15:49 - 00:21:26 - Inspreker
  00:21:27 - 00:21:42 - Jan Bonjer
  00:21:43 - 00:22:19 - Bart Canton
  00:22:20 - 00:23:30 - Inspreker
  00:23:31 - 00:23:34 - Jan Bonjer
  00:23:35 - 00:24:06 - Bart Canton
  00:24:07 - 00:24:35 - Inspreker
  00:24:36 - 00:24:41 - Jan Bonjer
  00:24:42 - 00:25:31 - Bert Staat
  00:25:32 - 00:26:35 - Inspreker
  00:26:36 - 00:26:46 - Jan Bonjer
  00:26:47 - 00:27:22 - Inspreker
  00:27:23 - 00:27:25 - Jan Bonjer
  00:27:26 - 00:28:42 - Frank van Oorschot
  00:28:43 - 00:29:10 - Inspreker
  00:29:11 - 00:29:29 - Jan Bonjer
  00:29:30 - 00:32:33 - Henk van der Drift
  00:32:34 - 00:32:36 - Jan Bonjer
  00:32:37 - 00:33:51 - Servaas Roos
  00:33:52 - 00:33:59 - Henk van der Drift
  00:34:00 - 00:34:05 - Christa Groshart
  00:34:06 - 00:34:13 - Henk van der Drift
  00:34:14 - 00:34:17 - Jan Bonjer
  00:34:18 - 00:35:25 - Christa Groshart
  00:35:26 - 00:36:07 - Henk van der Drift
  00:36:08 - 00:36:24 - Jan Bonjer
 5. 2.b
  Inspreker
 6. 3

  00:36:25 - 00:36:51 - Jan Bonjer
 7. 4

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025- 2028 van de gemeenschappelijke regeling AQUON; 
  2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging op de programmabegroting 2023 Aquon; 
  3. Geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2028; 
  4. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging op de programmabegroting 2023 Aquon; 
  5. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 GR AQUON; 
  6. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2024 GR AQUON.

  01:26:50 - 01:27:22 - Jan Bonjer
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  - Kennis te nemen van de Kadernota van de Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009;
  - Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009;
  - Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009.

  01:27:35 - 01:27:45 - Jan Bonjer
 9. 7

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:

  1. het realiseren van de projectinvestering ‘Vervanging Gashouder Sluisjesdijk’;

  2. het vrijmaken van het hiervoor bestemde bedrag, zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage;

  3. dit bedrag te dekken uit het totaal krediet7304210031Sluisjesdijk 2.0voor de realisatie van de projectinvestering ‘Vervanging Gashouder’, zoals besloten op 15 februari 2023

  01:27:46 - 01:27:54 - Jan Bonjer
 10. 8

  Voorgesteld besluit

  a. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2022 en de reactie van het college van dijkgraaf en heemraden op dit accountantsverslag. 
  b. De Jaarstukken 2022 vast te stellen. 
  c. Het nog te bestemmen resultaat 2022 vast te stellen op € 16,843 miljoen voordelig. 
  d. In te stemmen met de volgende mutaties binnen de reserves: 


  Waterveiligheid 
  • Toevoeging van € 1,591 miljoen aan de bestemmingsreserve HWBP 


  Schoon & Voldoende Water / Waterveiligheid 
  • Toevoeging van € 3,416 miljoen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatiereserve Watersysteemheffing. 


  Waterketen 
  • Toevoeging van € 9,943 miljoen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatiereserve Zuiveringsheffing. 
  • Onttrekking van € 0,979 miljoen aan de bestemmingsreserve grensoverschrijdend afvalwater. 


  Wegen 
  • Toevoegen van € 0,229 miljoen aan de algemene reserve Wegen 
  • Toevoeging van € 2,360 miljoen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatiereserve Wegenheffing. 


  e. Een bedrag van € 0,283 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen en deze direct beschikbaar te stellen voor 2023 ten behoeve van: 
  • Normtraject 20-3 Geervliet-Hekelingen € 0,130 miljoen 
  • Normtraject 20-3 Geervliet-Hekelingen (bijdrage HWBP) -/- € 0,117 miljoen 
  • Inrichting Waterschapshuis (1e verdieping het Schap) € 0,270 miljoen

  01:27:55 - 01:28:10 - Jan Bonjer
  01:28:11 - 01:31:45 - Wim de Jong
  01:31:46 - 01:31:50 - Jan Bonjer
  01:31:51 - 01:31:52 - Frank van Oorschot
  01:31:53 - 01:33:00 - Jan Bonjer
  01:33:01 - 01:34:03 - Christa Groshart
  01:34:04 - 01:34:09 - Jan Bonjer
  01:34:10 - 01:35:25 - Lies Struik
  01:35:26 - 01:35:32 - Jan Bonjer
  01:35:33 - 01:37:53 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:37:54 - 01:38:03 - Jan Bonjer
  01:38:04 - 01:38:59 - Nico van Scheijndel
  01:39:00 - 01:39:05 - Jan Bonjer
  01:39:06 - 01:40:58 - Anne Mollema
  01:40:59 - 01:41:03 - Jan Bonjer
  01:41:04 - 01:41:19 - Wim Sjoukes
  01:41:20 - 01:41:22 - Jan Bonjer
  01:41:23 - 01:43:12 - Ria de Sutter - Besters
  01:43:13 - 01:43:22 - Jan Bonjer
  01:43:23 - 01:43:58 - Meindert van Buuren
  01:43:59 - 01:44:03 - Jan Bonjer
  01:44:04 - 01:45:00 - Servaas Roos
  01:45:01 - 01:45:07 - Jan Bonjer
  01:45:08 - 01:45:14 - Scheermeijer
  01:45:15 - 01:45:18 - Jan Bonjer
  01:45:19 - 01:46:10 - Henk van der Drift
  01:46:11 - 01:47:36 - Jan Bonjer
  01:47:37 - 01:49:27 - Konnie Wilkens - van Geloven
  01:49:28 - 01:49:46 - Jan Bonjer
  01:49:47 - 01:50:13 - Bert Staat
  01:50:14 - 01:50:17 - Jan Bonjer
  01:50:18 - 01:50:25 - Bert Staat
  01:50:26 - 01:50:37 - Jan Bonjer
  01:50:38 - 01:50:58 - Servaas Roos
  01:50:59 - 01:51:04 - Jan Bonjer
  01:51:05 - 01:51:37 - Konnie Wilkens - van Geloven
  01:51:38 - 01:51:46 - Jan Bonjer
  01:51:47 - 01:52:07 - Bert Staat
  01:52:08 - 01:52:18 - Konnie Wilkens - van Geloven
  01:52:19 - 01:53:16 - Gerts
  01:53:17 - 01:54:02 - Jan Bonjer
  01:54:03 - 01:54:27 - Ria de Sutter - Besters
  01:54:28 - 01:54:38 - Jan Bonjer
 11. 9

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met: 
  1. De realisatie van de projectinvestering ‘Aanpak Korteweg’; 
  2. De projectinvestering ‘Aanpak Korteweg' te dekken met het krediet voor een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage en in de Programmabegroting 2023- 2026 onder nummer 7405130156; 
  3. De realisatie van een natuurvriendelijke oever langs de te verleggen watergang bij de Korteweg en daarvoor extra krediet beschikbaar te stellen zoals separaat is opgenomen in de vertrouwelijke financiële bijlage; 
  4. De datum van realisatie te verschuiven naar Q4 van 2025.

  00:36:52 - 00:37:09 - Jan Bonjer
  00:37:10 - 00:39:08 - Frans van Zijderveld
  00:39:09 - 00:39:52 - Jan Bonjer
  00:39:53 - 00:40:59 - Fatih Kumas
  00:41:00 - 00:41:05 - Jan Bonjer
  00:41:06 - 00:43:03 - Anne Mollema
  00:43:04 - 00:43:08 - Jan Bonjer
  00:43:09 - 00:43:34 - Nico van Scheijndel
  00:43:35 - 00:43:40 - Jan Bonjer
  00:43:41 - 00:44:07 - Theo Peeterman
  00:44:08 - 00:44:13 - Jan Bonjer
  00:44:14 - 00:48:42 - Bert Staat
  00:48:43 - 00:48:48 - Jan Bonjer
  00:48:49 - 00:50:15 - Leen de Geus
  00:50:16 - 00:50:21 - Jan Bonjer
  00:50:22 - 00:51:26 - Joris van Lammeren
  00:51:27 - 00:51:32 - Jan Bonjer
  00:51:33 - 00:53:43 - Bart Canton
  00:53:44 - 00:53:48 - Jan Bonjer
  00:53:49 - 00:54:48 - Michelle Wesdorp
  00:54:49 - 00:54:55 - Jan Bonjer
  00:54:56 - 01:04:50 - Henk van der Drift
  01:04:51 - 01:05:11 - Bert Staat
  01:05:12 - 01:05:36 - Henk van der Drift
  01:05:37 - 01:05:39 - Jan Bonjer
  01:05:40 - 01:05:54 - Michelle Wesdorp
  01:05:55 - 01:06:36 - Henk van der Drift
  01:06:37 - 01:06:38 - Michelle Wesdorp
  01:06:39 - 01:06:40 - Jan Bonjer
  01:06:41 - 01:06:59 - Henk van der Drift
  01:07:00 - 01:07:01 - Scheermeijer
  01:07:02 - 01:07:05 - Jan Bonjer
  01:07:06 - 01:07:09 - Scheermeijer
  01:07:10 - 01:07:14 - Jan Bonjer
  01:07:15 - 01:07:27 - Joris van Lammeren
  01:07:28 - 01:07:46 - Jan Bonjer
  01:07:47 - 01:09:04 - Bert Staat
  01:09:05 - 01:09:07 - Jan Bonjer
  01:09:08 - 01:09:36 - Theo Peeterman
  01:09:37 - 01:09:38 - Jan Bonjer
  01:09:39 - 01:10:04 - Nico van Scheijndel
  01:10:05 - 01:10:10 - Jan Bonjer
  01:10:11 - 01:11:28 - Anne Mollema
  01:11:29 - 01:11:31 - Jan Bonjer
  01:11:32 - 01:12:03 - Fatih Kumas
  01:12:04 - 01:12:06 - Jan Bonjer
  01:12:07 - 01:12:57 - Ria de Sutter - Besters
  01:12:58 - 01:12:59 - Jan Bonjer
  01:13:00 - 01:13:22 - Branco Winkels
  01:13:23 - 01:13:24 - Jan Bonjer
  01:13:25 - 01:14:03 - Meindert van Buuren
  01:14:04 - 01:14:07 - Jan Bonjer
  01:14:08 - 01:14:37 - Meindert van Buuren
  01:14:38 - 01:14:42 - Jan Bonjer
  01:14:43 - 01:15:17 - Servaas Roos
  01:15:18 - 01:15:23 - Jan Bonjer
  01:15:24 - 01:15:55 - Scheermeijer
  01:15:56 - 01:16:02 - Jan Bonjer
  01:16:03 - 01:18:59 - Frans van Zijderveld
  01:19:00 - 01:19:10 - Jan Bonjer
  01:19:11 - 01:21:43 - Henk van der Drift
  01:21:44 - 01:21:46 - Jan Bonjer
  01:21:47 - 01:21:57 - Frank van Oorschot
  01:21:58 - 01:21:59 - Jan Bonjer
  01:22:00 - 01:22:09 - Ria de Sutter - Besters
  01:22:10 - 01:22:16 - Henk van der Drift
  01:22:17 - 01:22:23 - Jan Bonjer
  01:22:24 - 01:23:10 - Frans van Zijderveld
  01:23:11 - 01:24:41 - Jan Bonjer
  01:24:42 - 01:25:12 - Bert Staat
  01:25:13 - 01:25:19 - Henk van der Drift
  01:25:20 - 01:25:26 - Jan Bonjer
  01:25:27 - 01:25:32 - Theo Peeterman
  01:25:33 - 01:26:27 - Jan Bonjer
  01:26:28 - 01:26:47 - Henk van der Drift
  01:26:48 - 01:26:49 - Jan Bonjer
 12. 10

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met onderstaande afdoening van de Ingekomen stukken 
   Rubriek A: Voor kennisgeving aannemen: 
   • Brief Provincie ZH_Financieel toezicht begroting 2023 
  Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda: 
  - geen stukken – 
  Rubriek C: In handen stellen van het college voor het uitbrengen van een voorstel: 
   - geen stukken – 
   Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening: 
  • E-mail burger dd 15 mei 2023 inzake diverse onderwerpen 
  • E-mail burger dd 4 juni 2023 inzake reconstructie perceelsgrens KWL D 500 met hoofdwatergang langs Rijkststraatweg Klaaswaal 
   • E-mail burger dd 6 juni 2023 inzake diverse onderwerpen 
  • E-mail burger dd 6 juni 2023 inzake ontbrekende informatie omleidingsroutes
   • E-mail burger dd 8 juni 2023 inzake Reactie Ontbrekende informatie omleidingsroutes i.v.m. afsluiting Sluisjesdijk incl bijlagen 
  • Brief burger dd 9 juni inzake niet waarborgen van de functie van de in beheer zijnde wegen van het waterschap voor landbouwverkeer 
  • Brief Comite Duik in de Dijk dd 12 juni 2023 inzake vrijmaken krediet aanpak Korteweg 
  • E-mail Molendijk Veilig dd 14 juni 2023 inzake agendapunt 5 Vrijmaken krediet aanpak Korteweg incl bijlagen 
  • Brief Comite Duik in de Dijk dd 15 juni 2023 inzake aanvullend stuk VV 28 juni 2023 
  • E-mail Molendijk veilig dd 15 juni 2023 inzake kapotgereden eendragtsweg

  01:54:39 - 01:55:08 - Jan Bonjer
  02:04:49 - 02:05:08 - Jan Bonjer
 13. 11

 14. 12

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de adviezen van de formateurs met betrekking tot vorming van het college van D&H en de benoeming van commissievoorzitters;
  2. Het aantal heemraden voorde bestuursperiodevast te stellen op vijf;
  3. De deeltijd-factor van elk van de vijf heemraden vast te stellen op 80%;
  4. De VV-leden de heer van Lammeren, de heer Sommeling en mevrouw Klompenhouwer te benoemen tot het Stembureau voor de verkiezing van de heemraden;
  5. Te benoemen als heemraad vanuit de VV:
   Voor vacature 1: Cicilia Rijsdijk;
   Voor vacature 2: Piet van der Eijk;
   Voor vacature 3: Frank van Oorschot;
   Voor vacature 4: Anne Mollema.
  6. Te benoemen,onder voorbehoud van verlenen van ontheffing door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, als heemraad van buiten de VV voor vacature 5: Joke Geldhof;
  7. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland teverzoeken om op basis van artikel 41, lid 2 Waterschapswet en artikel 11, lid 2 van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta, ontheffing te verlenen omeen lid van het dagelijks bestuur te kunnen benoemen buiten de leden van het algemeen bestuur voor de resterende duur van deze bestuursperiode;
  8. Een poule van commissievoorzitters in te stellen;
  9. Te benoemen in de poule van commissievoorzitters:
  • Bart Canton;

  • Leen de Geus;

  • Hans Kalle;

  • Harry Scheermeijer;

  • Bert Staat;

  • Lies Struik;

  • Wim Sjoukes.

  02:05:09 - 02:05:45 - Jan Bonjer
  02:05:46 - 02:11:12 - Wim Sjoukes
  02:11:13 - 02:11:35 - Jan Bonjer
  02:11:36 - 02:11:56 - Servaas Roos
  02:11:57 - 02:12:03 - Jan Bonjer
  02:18:11 - 02:18:43 - Jan Bonjer
  02:18:44 - 02:19:05 - Servaas Roos
  02:19:06 - 02:19:56 - Jan Bonjer
  02:19:57 - 02:22:04 - Hennie Wiersma - den Dulk
  02:22:05 - 02:22:12 - Jan Bonjer
  02:22:13 - 02:24:19 - Lies Struik
  02:24:20 - 02:24:35 - Jan Bonjer
  02:24:36 - 02:25:23 - Konnie Wilkens - van Geloven
  02:25:24 - 02:25:34 - Jan Bonjer
  02:25:35 - 02:26:35 - Christa Groshart
  02:26:36 - 02:26:43 - Jan Bonjer
  02:26:44 - 02:29:17 - Ria de Sutter - Besters
  02:29:18 - 02:29:21 - Jan Bonjer
  02:29:22 - 02:29:40 - Ria de Sutter - Besters
  02:29:41 - 02:29:43 - Jan Bonjer
  02:29:44 - 02:30:08 - Branco Winkels
  02:30:09 - 02:30:13 - Jan Bonjer
  02:30:14 - 02:32:07 - Servaas Roos
  02:32:08 - 02:32:15 - Jan Bonjer
  02:32:16 - 02:33:07 - Terry van Ditmars
  02:33:08 - 02:33:16 - Jan Bonjer
  02:33:17 - 02:34:58 - Bart Canton
  02:34:59 - 02:35:18 - Jan Bonjer
  02:35:19 - 02:35:42 - Wim de Jong
  02:35:43 - 02:35:45 - Jan Bonjer
  02:35:46 - 02:36:28 - Nico van Scheijndel
  02:36:29 - 02:36:32 - Jan Bonjer
  02:36:33 - 02:37:10 - Scheermeijer
  02:37:11 - 02:38:55 - Jan Bonjer
  02:38:56 - 02:39:00 - Michelle Wesdorp
  02:39:01 - 02:39:17 - Jan Bonjer
  02:39:18 - 02:39:34 - Michelle Wesdorp
  02:39:35 - 02:40:10 - Jan Bonjer
  02:40:11 - 02:40:20 - Bart Canton
  02:40:21 - 02:40:47 - Jan Bonjer
  02:40:48 - 02:41:15 - Michelle Wesdorp
  02:41:16 - 02:41:28 - Jan Bonjer
  02:41:29 - 02:41:35 - Wim Sjoukes
  02:41:36 - 02:44:14 - Jan Bonjer
  02:44:15 - 02:44:18 - Cicilia Rijsdijk
  02:44:19 - 02:44:40 - Jan Bonjer
  02:44:41 - 02:44:49 - Konnie Wilkens - van Geloven
  02:44:50 - 02:45:03 - Jan Bonjer
  02:45:04 - 02:45:11 - Cicilia Rijsdijk
  02:45:12 - 02:47:48 - Jan Bonjer
  02:51:22 - 02:53:47 - Stembureau
  02:53:48 - 02:53:53 - Jan Bonjer
  02:53:54 - 02:54:12 - Cicilia Rijsdijk
  02:54:13 - 02:55:00 - Jan Bonjer
  02:57:09 - 02:59:07 - Stembureau
  02:59:08 - 02:59:10 - Jan Bonjer
  02:59:11 - 02:59:35 - Piet van der Eijk
  02:59:36 - 02:59:37 - Jan Bonjer
  02:59:38 - 02:59:41 - Piet van der Eijk
  02:59:42 - 03:00:14 - Jan Bonjer
  03:03:30 - 03:05:51 - Stembureau
  03:05:52 - 03:05:57 - Jan Bonjer
  03:05:58 - 03:06:27 - Frank van Oorschot
  03:06:28 - 03:07:22 - Jan Bonjer
  03:10:27 - 03:12:59 - Stembureau
  03:13:00 - 03:13:04 - Jan Bonjer
  03:13:05 - 03:13:29 - Anne Mollema
  03:13:30 - 03:14:40 - Jan Bonjer
  03:15:42 - 03:15:51 - Jan Bonjer
  03:17:55 - 03:20:21 - Stembureau
  03:20:22 - 03:20:32 - Jan Bonjer
  03:20:33 - 03:20:51 - Hennie Wiersma - den Dulk
  03:20:52 - 03:21:48 - Jan Bonjer
  03:21:49 - 03:22:10 - Lies Struik
  03:22:11 - 03:22:23 - Jan Bonjer
  03:22:24 - 03:22:25 - Ria de Sutter - Besters
  03:22:26 - 03:22:28 - Jan Bonjer
  03:22:29 - 03:22:37 - Ria de Sutter - Besters
  03:22:38 - 03:23:08 - Jan Bonjer
  03:23:09 - 03:23:25 - Terry van Ditmars
  03:23:26 - 03:24:00 - Jan Bonjer
 15. 13

  03:24:01 - 03:24:16 - Jan Bonjer
  03:24:38 - 03:44:08 - Jan Bonjer
  03:45:33 - 03:51:25 - Jan Bonjer
  03:52:44 - 03:55:32 - Jan Bonjer
 16. 14

  03:55:33 - 03:55:54 - Jan Bonjer
  03:55:55 - 03:56:36 - Bart Canton
  03:56:37 - 03:56:48 - Jan Bonjer
  03:56:49 - 03:57:00 - Michelle Wesdorp
  03:57:01 - 03:57:06 - Piet Kome
  03:57:07 - 03:57:25 - Nico van Scheijndel
  03:57:26 - 03:57:38 - Jan Bonjer
  03:57:39 - 03:59:06 - Ria de Sutter - Besters
  03:59:07 - 03:59:22 - Jan Bonjer
  03:59:23 - 03:59:43 - Terry van Ditmars
  03:59:44 - 03:59:45 - Jan Bonjer
  03:59:46 - 04:00:00 - Servaas Roos
  04:00:01 - 04:00:08 - Jan Bonjer
 17. 15

  04:00:09 - 04:00:54 - Jan Bonjer