Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:03:15 - 00:04:18 - Jan Bonjer
 2. 1.b

  00:03:58 - 00:04:18 - Jan Bonjer
  00:04:18 - 00:04:23 - Simone Steendijk
  00:04:23 - 00:04:40 - Jan Bonjer
 3. 1.c

  00:04:32 - 00:04:40 - Jan Bonjer
  00:04:40 - 00:04:47 - Simone Steendijk
  00:04:47 - 00:05:15 - Jan Bonjer
 4. 2

  00:05:03 - 00:05:15 - Jan Bonjer
  00:05:15 - 00:05:28 - Anne Mollema
  00:05:28 - 00:05:48 - Jan Bonjer
  00:05:48 - 00:05:56 - Cicilia Rijsdijk
  00:05:56 - 00:06:08 - Jan Bonjer
  00:06:08 - 00:06:12 - Branco Winkels
  00:06:12 - 00:06:50 - Jan Bonjer
  00:06:50 - 00:06:57 - Jantien Fröling-Kok
  00:06:57 - 00:07:23 - Jan Bonjer
  00:07:23 - 00:07:36 - Christa Groshart
  00:07:36 - 00:07:54 - Jan Bonjer
  00:07:54 - 00:07:56 - Christa Groshart
  00:07:56 - 00:10:24 - Jan Bonjer
 5. 3

  00:45:02 - 00:45:19 - Jan Bonjer
  00:45:19 - 00:45:44 - Hennie Wiersma - den Dulk
  00:45:44 - 00:46:00 - Gerts
  00:46:00 - 00:46:57 - Jan Bonjer
 6. 4

  Voorgesteld besluit

  1. Alle in de vertrouwelijke financiële bijlage genoemde investeringen van Sluisjesdijk samen te voegen tot één nieuw investeringsproject ‘Sluisjesdijk 2.0 totaal’;
  2. Dit investeringsproject ‘Sluisjesdijk 2.0 totaal’ status gepland te geven;
  3. Uit dit nieuw ontstane investeringskrediet een voorbereidingskrediet vrij te maken voor de voorbereiding van het Project Sluisjesdijk 2.0., genaamd ‘voorbereiding Sluisjesdijk 2.0’.
  4. Uit dit voorbereidingskrediet zowel de reeds gerealiseerde voorbereidingskosten als de nog te maken voorbereidingskosten te dekken.
  5. Dit voorbereidingskrediet op te nemen als “immaterieel vast actief”, hiermee af te wijken van de nota Activeren, Waarderen en Afschrijven.
  6. De afschrijvingstermijn van het voorbereidingskrediet conform de wet vast te stellen op 5 jaar.
  7. In te stemmen met de extra kapitaallasten van het voorbereidingskrediet met ingang van 2025 en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.
  8. Het verhogen van de begrote baten en lasten (budgetneutraal) in de exploitatie voor de extra personele kosten voor deze investering in 2023 en 2024, zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage

  00:46:28 - 00:46:57 - Jan Bonjer
  00:46:57 - 00:47:06 - Leen de Geus
  00:47:06 - 00:47:18 - Jan Bonjer
  00:47:18 - 00:48:16 - Wim de Jong
  00:48:16 - 00:48:22 - Jan Bonjer
  00:48:22 - 00:49:05 - Christa Groshart
  00:49:05 - 00:49:11 - Jan Bonjer
  00:49:11 - 00:49:33 - Hennie Wiersma - den Dulk
  00:49:33 - 00:49:43 - Jan Bonjer
  00:49:43 - 00:49:58 - Wim Sjoukes
  00:49:58 - 00:50:04 - Jan Bonjer
  00:50:04 - 00:51:13 - Wim Sjoukes
  00:51:13 - 00:51:19 - Jan Bonjer
  00:51:19 - 00:52:34 - Anne Mollema
  00:52:34 - 00:52:41 - Jan Bonjer
  00:52:41 - 00:52:47 - Wim de Jong
  00:52:47 - 00:52:50 - Jan Bonjer
  00:52:50 - 00:53:32 - Wim de Jong
  00:53:32 - 00:53:39 - Jan Bonjer
  00:53:39 - 00:54:56 - Fokke van Zeijl
  00:54:56 - 00:55:29 - Hennie Wiersma - den Dulk
  00:55:29 - 00:55:33 - Jan Bonjer
  00:55:33 - 00:55:42 - Jantien Fröling-Kok
  00:55:42 - 00:56:00 - Jan Bonjer
  00:56:00 - 00:57:20 - Ria de Sutter - Besters
  00:57:20 - 00:57:24 - Jan Bonjer
  00:57:24 - 01:01:31 - Geldhof
  01:01:31 - 01:03:28 - Jan Bonjer
 7. 5

  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met de rapportage Waterwerken 2022
  • De rapportage Waterwerken 2022 als overdrachtsdocument aan te bieden aan het nieuwe bestuur
  01:02:49 - 01:03:28 - Jan Bonjer
  01:03:28 - 01:04:28 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:04:28 - 01:04:35 - Jan Bonjer
  01:04:35 - 01:06:10 - Christa Groshart
  01:06:10 - 01:06:15 - Jan Bonjer
  01:06:15 - 01:07:24 - Matthijs Tak
  01:07:24 - 01:07:32 - Jan Bonjer
  01:07:32 - 01:08:34 - Frank van Oorschot
  01:08:34 - 01:08:42 - Jan Bonjer
  01:08:42 - 01:09:33 - Adrie Kweekel
  01:09:33 - 01:09:38 - Jan Bonjer
  01:09:38 - 01:11:10 - Anne Mollema
  01:11:10 - 01:11:12 - Piet Kome
  01:11:12 - 01:11:25 - Anne Mollema
  01:11:25 - 01:11:37 - Jan Bonjer
  01:11:37 - 01:14:05 - Jantien Fröling-Kok
  01:14:05 - 01:14:14 - Jan Bonjer
  01:14:14 - 01:15:14 - Henk Steehouwer
  01:15:14 - 01:15:20 - Jan Bonjer
  01:15:20 - 01:16:07 - Branco Winkels
  01:16:07 - 01:16:16 - Jan Bonjer
  01:16:16 - 01:16:45 - Lies Struik
  01:16:45 - 01:16:58 - Jan Bonjer
  01:16:58 - 01:21:13 - Gerts
  01:21:13 - 01:21:15 - Jan Bonjer
  01:21:15 - 01:21:38 - Gerts
  01:21:38 - 01:21:40 - Jan Bonjer
  01:21:40 - 01:21:46 - Jantien Fröling-Kok
  01:21:46 - 01:22:28 - Gerts
  01:22:28 - 01:22:50 - Jantien Fröling-Kok
  01:22:50 - 01:23:05 - Gerts
  01:23:05 - 01:24:03 - Piet Kome
  01:24:03 - 01:24:15 - Jan Bonjer
  01:24:15 - 01:24:32 - Lies Struik
  01:24:32 - 01:24:44 - Gerts
  01:24:44 - 01:24:51 - Jan Bonjer
  01:24:51 - 01:25:03 - Frank van Oorschot
  01:25:03 - 01:25:16 - Gerts
  01:25:16 - 01:27:06 - Jan Bonjer
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  De Nota Peilbesluiten 2023 vast te stellen.

  01:26:16 - 01:27:06 - Jan Bonjer
  01:27:06 - 01:27:17 - Jantien Fröling-Kok
  01:27:17 - 01:27:47 - Jan Bonjer
  01:27:47 - 01:28:15 - Frank van Oorschot
  01:28:15 - 01:28:32 - Jan Bonjer
  01:28:32 - 01:28:38 - Anne Mollema
  01:28:38 - 01:28:40 - Jan Bonjer
  01:28:40 - 01:31:07 - Anne Mollema
  01:31:07 - 01:31:34 - Jan Bonjer
  01:31:34 - 01:33:27 - Lies Struik
  01:33:27 - 01:33:33 - Jan Bonjer
  01:33:33 - 01:37:09 - Christa Groshart
  01:37:09 - 01:37:18 - Jan Bonjer
  01:37:18 - 01:37:52 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:37:52 - 01:37:59 - Lies Struik
  01:37:59 - 01:38:20 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:38:20 - 01:38:35 - Lies Struik
  01:38:35 - 01:39:23 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:39:23 - 01:39:29 - Piet Kome
  01:39:29 - 01:39:44 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:39:44 - 01:39:50 - Jan Bonjer
  01:39:50 - 01:40:06 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:40:06 - 01:41:00 - Piet Kome
  01:41:00 - 01:41:06 - Jan Bonjer
  01:41:06 - 01:41:20 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:41:20 - 01:41:25 - Jan Bonjer
  01:41:25 - 01:44:05 - Wim de Jong
  01:44:05 - 01:44:08 - Jan Bonjer
  01:44:08 - 01:44:44 - Jantien Fröling-Kok
  01:44:44 - 01:44:47 - Jan Bonjer
  01:44:47 - 01:47:07 - Frank van Oorschot
  01:47:07 - 01:47:12 - Jan Bonjer
  01:47:12 - 01:50:07 - Piet Kome
  01:50:07 - 01:50:24 - Jan Bonjer
  01:50:24 - 01:50:51 - Piet Kome
  01:50:51 - 01:50:58 - Jan Bonjer
  01:50:58 - 01:52:36 - Adrie Kweekel
  01:52:36 - 01:52:45 - Jan Bonjer
  01:52:45 - 01:53:40 - Fokke van Zeijl
  01:53:40 - 01:53:59 - Jan Bonjer
  01:53:59 - 01:56:28 - Anne Mollema
  01:56:28 - 01:56:36 - Jan Bonjer
  02:10:38 - 02:11:43 - Jan Bonjer
  02:11:43 - 02:12:05 - Gerts
  02:12:05 - 02:12:26 - Jan Bonjer
  02:12:26 - 02:13:15 - Anne Mollema
  02:13:15 - 02:13:23 - Jan Bonjer
  02:13:23 - 02:15:22 - Gerts
  02:15:22 - 02:15:29 - Lies Struik
  02:15:29 - 02:15:33 - Piet Kome
  02:15:33 - 02:15:40 - Jan Bonjer
  02:15:40 - 02:17:31 - Piet Kome
  02:17:31 - 02:17:48 - Jan Bonjer
  02:17:48 - 02:17:56 - Hennie Wiersma - den Dulk
  02:17:56 - 02:18:20 - Gerts
  02:18:20 - 02:18:41 - Hennie Wiersma - den Dulk
  02:18:41 - 02:23:03 - Gerts
  02:23:03 - 02:23:47 - Jan Bonjer
  02:23:47 - 02:23:53 - Christa Groshart
  02:23:53 - 02:23:56 - Jan Bonjer
  02:23:56 - 02:24:13 - Christa Groshart
  02:24:13 - 02:25:23 - Jan Bonjer
  02:25:23 - 02:26:08 - Frank van Oorschot
  02:26:08 - 02:27:00 - Jan Bonjer
  02:27:00 - 02:27:21 - Simone Steendijk
  02:27:21 - 02:28:04 - Jan Bonjer
 9. 7

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het instellen van een programmabreed risicokrediet voor de programma’s Waterketen en Watersysteem en deze kredieten bij de 1e begrotingswijziging 2023 inzichtelijk te maken.

  02:27:57 - 02:28:04 - Jan Bonjer
  02:28:04 - 02:28:53 - Henk van der Drift
  02:28:53 - 02:28:58 - Jan Bonjer
  02:28:58 - 02:32:19 - Piet Kome
  02:32:19 - 02:32:35 - Jan Bonjer
  02:32:35 - 02:33:03 - Aad van Kempen
  02:33:03 - 02:33:07 - Jan Bonjer
  02:33:07 - 02:33:24 - Jantien Fröling-Kok
  02:33:24 - 02:33:30 - Jan Bonjer
  02:33:30 - 02:33:38 - Piet Kome
  02:33:38 - 02:33:45 - Jan Bonjer
  02:33:45 - 02:34:16 - Christa Groshart
  02:34:16 - 02:34:35 - Henk van der Drift
  02:34:35 - 02:34:38 - Jan Bonjer
  02:34:38 - 02:35:01 - Frank van Oorschot
  02:35:01 - 02:35:04 - Jan Bonjer
  02:35:04 - 02:35:23 - Henk van der Drift
  02:35:23 - 02:35:52 - Jan Bonjer
 10. 8

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van:
  a. Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie (RKC) aan de Verenigde Vergadering (VV)
  waterschap Hollandse Delta;
  b. RKC-rapport Opvolging Aanbevelingen RKC
  c. Reactie College dijkgraaf en heemraden (D&H) op rapportage;
  d. Nawoord RKC op bestuurlijke reactie D&H.
  2. In te stemmen met de aanbevelingen aan de VV, zoals genoemd op pagina 5 van de
  Rapportage RKC:
  a. Zie als VV strakker toe op dat door de VV overgenomen aanbevelingen ook
  daadwerkelijk worden opgevolgd. Een concreet advies hierin: maak van de gedane
  aanbevelingen van zowel de RKC als externe accountant, met de gedane toezeggingen
  van de VV, een vast agendapunt van uw vergadering.
  b. Overweeg in de P&C cyclus en Waterwerken expliciet te rapporten over de (mate van)
  uitvoering van de aanbevelingen.
  c. Beleg de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van aanbevelingen.
  d. Met betrekking tot de informatievoorziening kan worden overwogen een (nog in te
  richten) apart onderdeel binnen iBABS in te richten dat als centraal punt kan fungeren
  ten behoeve van de monitoring van de uitvoering van aanbevelingen.

  02:35:32 - 02:35:52 - Jan Bonjer
  02:35:52 - 02:39:18 - Jantien Fröling-Kok
  02:39:18 - 02:39:30 - Jan Bonjer
  02:39:30 - 02:39:42 - Jantien Fröling-Kok
  02:39:42 - 02:39:54 - Jan Bonjer
  02:39:54 - 02:40:33 - Cok Sas
  02:40:33 - 02:40:51 - Jan Bonjer
  02:40:51 - 02:41:21 - Anne Mollema
  02:41:21 - 02:41:30 - Jan Bonjer
  02:41:30 - 02:42:02 - Frank van Oorschot
  02:42:02 - 02:42:12 - Jan Bonjer
  02:42:12 - 02:42:31 - Lies Struik
  02:42:31 - 02:42:38 - Jan Bonjer
  02:42:38 - 02:43:05 - Wim de Jong
  02:43:05 - 02:43:12 - Jan Bonjer
  02:43:12 - 02:44:25 - Jantien Fröling-Kok
  02:44:25 - 02:44:32 - Jan Bonjer
  02:44:32 - 02:46:34 - Henk van der Drift
  02:46:34 - 02:46:41 - Jan Bonjer
  02:46:41 - 02:48:41 - Jantien Fröling-Kok
  02:48:41 - 02:48:44 - Jan Bonjer
  02:48:44 - 02:49:24 - Cok Sas
  02:49:24 - 02:49:27 - Jan Bonjer
  02:49:27 - 02:50:12 - Henk van der Drift
  02:50:12 - 02:51:06 - Jan Bonjer
  02:51:06 - 02:51:12 - Jantien Fröling-Kok
  02:51:12 - 02:52:31 - Jan Bonjer
 11. 9

 12. 10

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het Plan van Aanpak Transitie Wegen, met de daarin opgenomen uitgangspunten en randvoorwaarden, de planning en de onzekerheden en risico’s;
  • Het solidariteits-model te gebruiken, waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn:
  o ‘Wegen weg’ = ‘balans schoon’;
  o Gemeenten accepteren het concept van ‘netto ontvangers’ en ‘netto betalers’ en de daarbij horende gewenningsbijdrage en solidariteitsbijdrage;
  o De gewenningsperiode wordt vastgesteld op 10 jaar;
  o Met de overdracht van de wegentaak worden ook de bijbehorende objecten overgedragen;
  o Ook de ondergrond van de eigendommen wordt in principe overgedragen;
  o De gemiddelde onderhoudstoestand van de objecten is voldoende;
  o Per gemeente zal worden bepaald of onevenredige afwijkingen opgelost moeten worden.


  Als randvoorwaarden zijn opgenomen:
  o Tot de wegen zijn overgedragen, blijft WSHD als een goed huisvader de wegen beheren;
  o WSHD en gemeenten gaan in gezamenlijkheid het onderzoek uitvoeren en zetten de daarvoor benodigde capaciteit in;
  o WSHD geeft de gemeente inzicht in de beschikbare beheerdata.

  00:10:07 - 00:10:24 - Jan Bonjer
  00:10:24 - 00:11:13 - Adrie Kweekel
  00:11:13 - 00:11:37 - Jan Bonjer
  00:11:37 - 00:12:42 - Anne Mollema
  00:12:42 - 00:12:48 - Jan Bonjer
  00:12:48 - 00:15:18 - Piet Kome
  00:15:18 - 00:15:33 - Christa Groshart
  00:15:33 - 00:15:37 - Jan Bonjer
  00:15:37 - 00:16:37 - Piet Kome
  00:16:37 - 00:16:47 - Jan Bonjer
  00:16:47 - 00:17:31 - Piet Kome
  00:17:31 - 00:17:38 - Jan Bonjer
  00:17:38 - 00:18:03 - Christa Groshart
  00:18:03 - 00:18:10 - Jan Bonjer
  00:18:10 - 00:19:02 - Aad van Kempen
  00:19:02 - 00:19:11 - Jan Bonjer
  00:19:11 - 00:19:42 - Wim de Jong
  00:19:42 - 00:19:48 - Jan Bonjer
  00:19:48 - 00:20:41 - Henk Steehouwer
  00:20:41 - 00:20:49 - Jan Bonjer
  00:20:49 - 00:21:55 - Hans Kalle
  00:21:55 - 00:22:00 - Jan Bonjer
  00:22:00 - 00:22:15 - Henk van der Drift
  00:22:15 - 00:22:29 - Hans Kalle
  00:22:29 - 00:22:54 - Henk van der Drift
  00:22:54 - 00:23:06 - Hans Kalle
  00:23:06 - 00:23:23 - Jan Bonjer
  00:23:23 - 00:23:30 - Aad van Kempen
  00:23:30 - 00:23:39 - Jan Bonjer
  00:23:39 - 00:23:42 - Marjo van Maurik-de Graaff
  00:23:42 - 00:24:30 - Jan Bonjer
  00:24:30 - 00:24:35 - Hans Kalle
  00:24:35 - 00:25:36 - Jan Bonjer
 13. 11

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve “HWBP subsidies”, en mee te nemen in de resultaatbestemming van de jaarstukken 2022;
  2. Jaarrekeningresultaten van voor het jaar 2022 hierbij niet mee te nemen;
  3. Het bedrag dat na afsluiting van een subsidieproject overblijft na aftrek van werkelijke kosten, te beschouwen als toevoeging aan de reserve.

  00:08:30 - 00:10:24 - Jan Bonjer
 14. 12

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  1. het ophogen van het investeringskrediet 7304100190 Vervangen aansluitingen en verzakt leidingwerk Dordrecht, voor een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage, met een dekking uit het raamkrediet K2020-069 Waterketen 2023 HoO;
  2. het verhogen van de begrote baten en lasten (budgetneutraal) in de exploitatie voor de extra personele kosten voor deze investering in 2023.

  00:08:53 - 00:10:24 - Jan Bonjer
 15. 13

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de managementletter 2022 inclusief de reactie van het college van dijkgraaf en heemraden.

  00:09:12 - 00:10:24 - Jan Bonjer
 16. 14

  00:25:00 - 00:25:36 - Jan Bonjer
  00:25:36 - 00:28:05 - Anne Mollema
  00:28:05 - 00:28:26 - Jan Bonjer
  00:28:26 - 00:29:17 - Ria de Sutter - Besters
  00:29:17 - 00:29:41 - Jan Bonjer
  00:29:41 - 00:32:10 - Ria de Sutter - Besters
  00:32:10 - 00:32:56 - Jan Bonjer
  00:32:56 - 00:33:14 - Frank van Oorschot
  00:33:14 - 00:33:30 - Jan Bonjer
  00:33:30 - 00:34:26 - Hans Kalle
  00:34:26 - 00:34:46 - Jan Bonjer
  00:34:46 - 00:36:01 - Fokke van Zeijl
  00:36:01 - 00:36:10 - Matthijs Tak
  00:36:10 - 00:36:25 - Fokke van Zeijl
  00:36:25 - 00:36:32 - Jan Bonjer
  00:36:32 - 00:37:35 - Fokke van Zeijl
  00:37:35 - 00:37:42 - Jan Bonjer
  00:37:42 - 00:39:51 - Anne Mollema
  00:39:51 - 00:39:56 - Jan Bonjer
  00:39:56 - 00:42:54 - Piet Kome
  00:42:54 - 00:43:49 - Jan Bonjer
  00:43:49 - 00:43:54 - Simone Steendijk
  00:43:54 - 00:44:02 - Jan Bonjer
  00:44:02 - 00:44:07 - Simone Steendijk
  00:44:07 - 00:44:10 - Jan Bonjer
  00:44:10 - 00:44:55 - Jantien Fröling-Kok
  00:44:55 - 00:45:19 - Jan Bonjer
 17. 15

  Voorgesteld besluit

  Instellen van een Commissie onderzoek geloofsbrieven en te benoemen tot lid van deze commissie de heer C. Sas, mevrouw J.A. Fröling-Kok, en de heer D. Doornbos

  00:09:33 - 00:10:24 - Jan Bonjer
 18. 16

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met onderstaande afdoening van de Ingekomen stukken
  Rubriek A: Voor kennisgeving aannemen:
  - geen stukken -
  Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda:
  - geen stukken –
  Rubriek C: In handen stellen van het college voor het uitbrengen van een voorstel:
  - geen stukken –
  Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening:
  - Brief burger d.d 20-01-2023 inzake herstel watergang
  - Mail Molendijk veilig 24-01-2023 inzake gespreksverslag APPM
  - Mail Molendijk veilig dd 24-01-2023 inzake ingezonden brief Kompas HW
  - Mail Molendijk Veilig dd 25-01-2023 inzake Nieuwsbrief 4 Hoeksche Waard zuidwest
  - Mail Molendijk Veilig dd 26-01-2023 inzake aanvulling en verduidelijking mbt Ontsluiting HWZW
  - Mail Molendijk Veilig 29-01-2023 inzake diverse onderwerpen commissie WWV
  - Mail burger 30-01-2023 inzake besluit U2204984
  - Mail Molendijk Veilig 30-01-2023 inzake agendapunten Waterwerken en Plan van aanpak Transitie Wegen 2023

  02:52:22 - 02:52:31 - Jan Bonjer
  02:52:31 - 02:53:05 - Wim de Jong
  02:53:05 - 02:53:22 - Henk van der Drift
  02:53:22 - 02:53:44 - Jan Bonjer
 19. 17

  02:53:31 - 02:53:44 - Jan Bonjer
  02:53:44 - 02:54:45 - Jantien Fröling-Kok
  02:54:45 - 02:54:49 - Jan Bonjer
  02:54:49 - 02:56:17 - Henk van der Drift
  02:56:17 - 02:56:20 - Jan Bonjer
  02:56:20 - 02:56:31 - Jantien Fröling-Kok
  02:56:31 - 02:56:35 - Jan Bonjer
  02:56:35 - 02:58:19 - Piet Kome
  02:58:19 - 02:58:37 - Jan Bonjer
  02:58:37 - 02:58:56 - Henk Steehouwer
  02:58:56 - 02:59:01 - Jan Bonjer
  02:59:01 - 03:00:15 - Henk van der Drift
  03:00:15 - 03:00:42 - Jan Bonjer
 20. 18

  03:00:40 - 03:00:42 - Jan Bonjer