Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

woensdag 24 mei 2023

19:00 - 21:30
Locatie

Het Schap, Handelsweg 110 te Ridderkerk

Voorzitter
J.F. Bonjer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:03:04 - 00:07:00 - Jan Bonjer
 2. 1.b

  00:07:00 - 00:07:11 - Vincent Bergsma
  00:07:12 - 00:07:18 - Jan Bonjer
 3. 1.c

  00:07:18 - 00:07:24 - Jan Bonjer
  00:07:24 - 00:07:33 - van Ditmars
  00:07:33 - 00:07:48 - Jan Bonjer
  00:07:48 - 00:08:01 - Vincent Bergsma
  00:08:01 - 00:08:14 - Jan Bonjer
 4. 2

  00:08:14 - 00:09:48 - Jan Bonjer
  00:09:48 - 00:09:54 - Lisa Klompenhouwer
  00:09:54 - 00:10:25 - Jan Bonjer
 5. 2.B

  00:10:25 - 00:11:18 - Jan Bonjer
  00:11:20 - 00:20:17 - Inspreker
  00:20:17 - 00:20:32 - Jan Bonjer
  00:20:32 - 00:21:10 - Bert Staat
  00:21:10 - 00:22:48 - Inspreker
  00:22:48 - 00:23:01 - Bert Staat
  00:23:01 - 00:24:07 - Inspreker
  00:24:07 - 00:24:11 - Jan Bonjer
  00:24:11 - 00:24:47 - Hennie Wiersma - den Dulk
  00:24:47 - 00:26:20 - Inspreker
  00:26:20 - 00:26:42 - Jan Bonjer
 6. 3

 7. 4

  Voorgesteld besluit

  Instellen van een Commissie onderzoek geloofsbrieven voor de bestuursperiode 2023-2027 en te benoemen tot lid van deze commissie de heer F. van Zijderveld, de heer L.D. de Geus en mevrouw T.E. van Ditmars.

  00:27:07 - 00:28:28 - Jan Bonjer
  00:28:28 - 00:30:28 - van Ditmars
  00:30:29 - 00:30:53 - Jan Bonjer
 8. 5

  Afhankelijk van de bevindingen van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven de volgende personen toe te laten tot steunfractielid: 
  P.M.J. van Brugge - Waterschapspartij Hollandse Delta 
  S. Catsburg - Natuurterreinen 
  S. van de Peppel - Partij voor de Dieren 
  G.J.M. Wegman - CDA 
  N.M. Zondervan - 50PLUS

  00:30:53 - 00:39:29 - Jan Bonjer
  00:40:05 - 00:41:31 - Jan Bonjer
 9. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen dat er geen zienswijze is ingediend op de geactualiseerde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van Het Waterschapshuis.

  00:41:31 - 00:42:32 - Jan Bonjer
 10. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De bedragen zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlagen voor de investeringskredieten voor de realisatie Huisvestingsplan Voorne Putten-Rozenburg en het Huisvestingsplan Goeree Overflakkee op te nemen in de programmabegroting 2023. Dit betreft de volgende investeringen: 
  • Veiligheid en Duurzaamheidsaanpassingen RWZI's 
  • Veiligheid en Duurzaamheidsaanpassingen opslaglocaties & Voornse Sluis 
  2. De kredieten in de begroting 2023 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de diverse projecten in de komende jaren; 
  3. De programmabegroting 2023 aan te passen met de exploitatielasten die betrekking hebben op dit jaar. De exploitatielasten over de jaren 2024-2027 worden opgenomen in de programmabegroting 2024. In de vertrouwelijke bijlage zijn de exploitatielasten weergegeven.

  00:42:32 - 00:43:31 - Jan Bonjer
 11. 8

  Voorgesteld besluit

  1. de Verordening schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen 2023 vast te stellen; 
  2. de Verordening schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen 2018 in te trekken.

  00:43:31 - 00:44:04 - Jan Bonjer
 12. 9

  Voorgesteld besluit

  - Het bekrachtigen van het besluit van 18 april 2023 van het college van Dijkgraaf en Heemraden om geen zienswijzen in te dienen. 
  - Toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en heemraden tot het vaststellen van de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

  00:44:04 - 00:45:29 - Jan Bonjer
 13. 10

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de Kadernota 2024 GR SVHW

  00:45:29 - 00:45:48 - Jan Bonjer
 14. 11

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld wordt het plan van aanpak aanbevelingen rapport ‘Een roep om verbetering’ vast te stellen.

  00:45:48 - 00:46:11 - Jan Bonjer
  00:46:11 - 00:47:57 - Bert Staat
  00:47:57 - 00:48:03 - Jan Bonjer
  00:48:03 - 00:48:30 - Ria de Sutter - Besters
  00:48:30 - 00:48:39 - Jan Bonjer
  00:48:39 - 00:49:11 - Petra van Nes - de Man
  00:49:11 - 00:49:25 - Jan Bonjer
  00:49:25 - 00:50:07 - Anne Mollema
  00:50:07 - 00:50:14 - Jan Bonjer
  00:50:14 - 00:50:22 - P.J. van der Eijk
  00:50:22 - 00:50:29 - Jan Bonjer
  00:50:29 - 00:50:32 - Hennie Wiersma - den Dulk
  00:50:32 - 00:50:38 - Jan Bonjer
  00:50:38 - 00:50:52 - Nico van Scheijndel
  00:50:52 - 00:50:59 - Jan Bonjer
  00:50:59 - 00:51:08 - Wim Sjoukes
  00:51:08 - 00:51:20 - Jan Bonjer
 15. 12

  00:51:20 - 00:51:35 - Jan Bonjer
  00:51:35 - 00:52:42 - Wim Sjoukes
  00:52:42 - 00:53:07 - Jan Bonjer
  00:53:07 - 00:53:27 - Lies Struik
  00:53:27 - 00:53:36 - Jan Bonjer
  00:53:36 - 00:53:45 - P.J. van der Eijk
  00:53:45 - 00:54:10 - Jan Bonjer
  00:54:10 - 00:55:41 - Hennie Wiersma - den Dulk
  00:55:41 - 00:55:46 - Jan Bonjer
  00:55:46 - 01:00:31 - Bart Canton
  01:00:31 - 01:00:41 - Jan Bonjer
  01:00:41 - 01:01:52 - Frans van Zijderveld
  01:01:52 - 01:01:58 - Jan Bonjer
  01:01:58 - 01:03:27 - Wim de Jong
  01:03:27 - 01:03:35 - Jan Bonjer
  01:03:35 - 01:05:33 - Frank van Oorschot
  01:05:33 - 01:05:39 - Jan Bonjer
  01:05:39 - 01:06:15 - Nico van Scheijndel
  01:06:15 - 01:06:23 - Jan Bonjer
  01:06:23 - 01:08:23 - Anne Mollema
  01:08:23 - 01:08:37 - Jan Bonjer
  01:08:37 - 01:08:54 - Wim Sjoukes
  01:08:54 - 01:09:07 - Jan Bonjer
  01:09:07 - 01:20:57 - Ria de Sutter - Besters
  01:20:57 - 01:21:04 - Jan Bonjer
  01:21:04 - 01:21:40 - Branco Winkels
  01:21:40 - 01:21:46 - Jan Bonjer
  01:21:46 - 01:22:42 - M.J. van Buuren
  01:22:42 - 01:22:47 - Jan Bonjer
  01:22:47 - 01:23:34 - Servaas Roos
  01:23:34 - 01:23:39 - Jan Bonjer
  01:23:39 - 01:24:18 - Harry Scheermeijer
  01:24:18 - 01:25:44 - Jan Bonjer
  01:25:44 - 01:27:39 - Ria de Sutter - Besters
  01:27:39 - 01:29:20 - Jan Bonjer
 16. 13

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen; 
  2. De Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 te wijzigen met de in de 1e begrotingswijziging opgenomen mutaties, zoals vermeld onder de verschillende programma’s in hoofdstuk 3; 
  3. In te stemmen met het opnemen van onderstaande nieuwe investeringen in de programmabegroting 2023; - 7103300143 Aanschaf TPI Gorzeman - 7811700020 AV Middelen Z1 & Z2 
  4. In te stemmen met het direct vrijgeven van de investering 7811700020 AV Middelen Z1 & Z2; 
   5. In te stemmen met het wijzigen van de investeringen in scope, planning en middelen conform de mutaties zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage; 
  6. In te stemmen met het wijzigen van de inflatiekredieten conform de mutaties zoals vermeld in hoofdstuk 4; 
  7. In te stemmen met het wijzigen van de verschillende kredieten binnen het programma Voldoende en Schoon Water en Waterketen ten behoeve van de programmabrede risicokredieten zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

  01:29:20 - 01:29:47 - Jan Bonjer
  01:29:47 - 01:30:19 - Servaas Roos
  01:30:19 - 01:30:32 - Jan Bonjer
  01:30:32 - 01:32:45 - Henk van der Drift
  01:32:45 - 01:33:01 - Servaas Roos
  01:33:01 - 01:33:11 - Jan Bonjer
  01:33:11 - 01:33:51 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:33:51 - 01:34:33 - Jan Bonjer
 17. 14

  Voorgesteld besluit

  De Watervisie 2050 ‘ Samen werken aan een veilige en leefbare Hollandse Delta – Op koers met waterschap Hollandse Delta’ vast te stellen.

  01:34:33 - 01:35:35 - Jan Bonjer
  01:35:35 - 01:37:07 - Geldhof
  01:37:07 - 01:37:29 - Jan Bonjer
  01:37:29 - 01:39:33 - Lisa Klompenhouwer
  01:39:33 - 01:40:10 - Jan Bonjer
  01:40:10 - 01:40:47 - Servaas Roos
  01:40:47 - 01:40:57 - Jan Bonjer
  01:40:57 - 01:41:07 - Servaas Roos
  01:41:07 - 01:41:32 - Jan Bonjer
  01:41:32 - 01:41:57 - Branco Winkels
  01:41:57 - 01:42:02 - Jan Bonjer
  01:42:02 - 01:43:03 - Ria de Sutter - Besters
  01:43:03 - 01:43:09 - Jan Bonjer
  01:43:09 - 01:44:19 - Wim Sjoukes
  01:44:19 - 01:44:26 - Jan Bonjer
  01:44:26 - 01:46:26 - Konnie Wilkens van Geloven
  01:46:26 - 01:46:39 - Jan Bonjer
  01:46:39 - 01:47:07 - Nico van Scheijndel
  01:47:07 - 01:47:11 - Jan Bonjer
  01:47:11 - 01:51:01 - Frank van Oorschot
  01:51:01 - 01:51:06 - Jan Bonjer
  01:51:06 - 01:52:43 - Bert Staat
  01:52:46 - 01:53:26 - Frans van Zijderveld
  01:53:26 - 01:53:31 - Jan Bonjer
  01:53:31 - 01:54:43 - Lies Struik
  01:54:43 - 01:54:47 - Jan Bonjer
  01:54:47 - 01:55:34 - Jons van Lammeren
  01:55:34 - 01:55:46 - Jan Bonjer
  01:55:46 - 01:58:55 - P.J. van der Eijk
  01:58:55 - 01:59:06 - Jan Bonjer
  01:59:06 - 02:02:57 - Geldhof
  02:02:57 - 02:03:39 - Jan Bonjer
  02:03:40 - 02:04:19 - Frank van Oorschot
  02:04:19 - 02:04:23 - Jan Bonjer
  02:04:23 - 02:05:22 - M.J. van Buuren
  02:05:22 - 02:05:35 - Jan Bonjer
  02:05:35 - 02:07:24 - Bert Staat
  02:07:24 - 02:07:32 - Jan Bonjer
  02:07:32 - 02:08:31 - Frank van Oorschot
  02:08:31 - 02:08:38 - Jan Bonjer
  02:08:38 - 02:09:00 - Jons van Lammeren
  02:09:00 - 02:09:10 - Jan Bonjer
  02:09:10 - 02:09:20 - Lisa Klompenhouwer
  02:09:20 - 02:14:25 - Jan Bonjer
  02:27:15 - 02:27:25 - Jan Bonjer
 18. 15

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van: 
  a. De aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie (RKC) aan de Verenigde Vergadering (VV) waterschap Hollandse Delta; 
  b. Het RKC-rapport Investeringen; 
  c. De reactie van het College dijkgraaf en heemraden (D&H) op de rapportage. 


  2. De aanbevelingen gericht aan de VV, zoals genoemd op pagina 7 en 8 van de Rapportage RKC over te nemen. Het betreft de volgende aanbevelingen: a. Stuur bij de investeringsopgave op doelen, resultaten en risico’s; 
  b. Stuur vooral op de strategische kaderstelling bij investeringen; 
  c. Wijs de bestuurlijk meest relevante investeringsprojecten aan, waarover eens per jaar afzonderlijk schriftelijk wordt gerapporteerd aan de VV; 
  d. Stel direct na de verkiezingen een bijzondere VV-commissie in over het bestuurlijke informatieproces over de investeringsopgave van het waterschap;

  02:27:25 - 02:28:03 - Jan Bonjer
  02:28:03 - 02:29:12 - Bert Staat
  02:29:12 - 02:29:18 - Jan Bonjer
  02:29:18 - 02:29:44 - Christa Groshart
  02:29:44 - 02:29:49 - Jan Bonjer
  02:29:49 - 02:30:35 - Ria de Sutter - Besters
  02:30:35 - 02:30:41 - Jan Bonjer
  02:30:41 - 02:31:33 - Frank van Oorschot
  02:31:33 - 02:31:37 - Jan Bonjer
  02:31:37 - 02:32:01 - Servaas Roos
  02:32:01 - 02:32:07 - Jan Bonjer
  02:32:07 - 02:32:28 - Cicilia Rijsdijk
  02:32:28 - 02:32:36 - Jan Bonjer
  02:32:36 - 02:33:15 - Konnie Wilkens van Geloven
  02:33:15 - 02:33:20 - Jan Bonjer
  02:33:20 - 02:33:50 - Nico van Scheijndel
  02:33:50 - 02:33:55 - Jan Bonjer
  02:33:55 - 02:34:05 - Lies Struik
  02:34:05 - 02:34:24 - Jan Bonjer
  02:34:24 - 02:34:52 - Ria de Sutter - Besters
  02:34:52 - 02:34:56 - Jan Bonjer
  02:34:56 - 02:37:40 - Henk van der Drift
  02:37:40 - 02:38:55 - Jan Bonjer
 19. 16

  Betreft een initiatiefvoorstel van het VV-lid L. de Geus van de fractie Ongebouwd

  Voorgesteld besluit

  • Toestemming te geven aan agrariërs om watergangen in beheer en/of eigendom van het waterschap in 2023 mee te mogen nemen in de gecombineerde opgave voor 2023.  
  • De toestemming van het waterschap voor het gebruik van de sloten als landschapselement geldt alleen bij toepassing van de eco-regelingen, waarbij de agrariër ook maatregelen uitvoert ter verbetering van de categorieën: biodiversiteit, water, klimaat, bodem, lucht en landschap.  
  • Dit besluit aan het eind van 2023 te evalueren, zodat tijdig een besluit genomen kan worden over de gecombineerde opgave van 2024.
  02:38:55 - 02:40:03 - Jan Bonjer
  02:40:03 - 02:41:46 - Leen de Geus
  02:41:46 - 02:42:01 - Jan Bonjer
  02:42:01 - 02:43:52 - Bert Staat
  02:43:52 - 02:43:59 - Jan Bonjer
  02:43:59 - 02:46:18 - Konnie Wilkens van Geloven
  02:46:18 - 02:46:29 - Jan Bonjer
  02:46:29 - 02:48:48 - Hennie Wiersma - den Dulk
  02:48:48 - 02:48:51 - Jan Bonjer
  02:48:51 - 02:50:13 - P.J. van der Eijk
  02:50:13 - 02:50:25 - Jan Bonjer
  02:50:25 - 02:50:53 - Theo Peterman
  02:50:53 - 02:50:58 - Jan Bonjer
  02:50:58 - 02:52:27 - Lisa Klompenhouwer
  02:52:27 - 02:52:35 - Jan Bonjer
  02:52:35 - 02:52:58 - Jan Bonjer
  02:52:58 - 02:53:43 - Frans van Zijderveld
  02:53:43 - 02:53:50 - Jan Bonjer
  02:53:50 - 02:54:57 - Ria de Sutter - Besters
  02:54:57 - 02:55:02 - Jan Bonjer
  02:55:02 - 02:56:13 - Henk Steehouwer
  02:56:13 - 02:56:38 - Jan Bonjer
  02:56:38 - 02:58:00 - Leen de Geus
  02:58:00 - 02:58:10 - Jan Bonjer
  02:58:10 - 03:01:03 - Gerts
  03:01:03 - 03:01:21 - Jan Bonjer
  03:01:21 - 03:02:32 - Henk Steehouwer
  03:02:32 - 03:02:38 - Jan Bonjer
  03:02:38 - 03:02:47 - Nico van Scheijndel
  03:02:50 - 03:03:09 - Konnie Wilkens van Geloven
  03:03:09 - 03:03:14 - Jan Bonjer
  03:03:14 - 03:03:49 - Ria de Sutter - Besters
  03:03:49 - 03:03:54 - Jan Bonjer
  03:03:54 - 03:04:28 - Theo Peterman
  03:04:28 - 03:04:44 - Jan Bonjer
  03:04:44 - 03:05:11 - Bert Staat
  03:05:11 - 03:05:15 - Jan Bonjer
  03:05:15 - 03:05:57 - Lies Struik
  03:05:57 - 03:06:03 - Jan Bonjer
  03:06:03 - 03:09:01 - P.J. van der Eijk
  03:09:01 - 03:09:08 - Jan Bonjer
  03:09:08 - 03:10:13 - Hennie Wiersma - den Dulk
  03:10:13 - 03:10:46 - Jan Bonjer
  03:10:46 - 03:11:32 - Frans van Zijderveld
  03:11:32 - 03:11:49 - Jan Bonjer
  03:11:49 - 03:13:47 - Gerts
  03:13:47 - 03:14:12 - Jan Bonjer
  03:21:20 - 03:21:47 - Jan Bonjer
  03:21:47 - 03:22:05 - Hennie Wiersma - den Dulk
  03:22:05 - 03:25:22 - Jan Bonjer
  03:25:22 - 03:25:31 - Vincent Bergsma
  03:25:31 - 03:25:40 - Jan Bonjer
 20. 17

  03:25:40 - 03:25:49 - Jan Bonjer
  03:25:49 - 03:27:40 - Servaas Roos
  03:27:40 - 03:27:47 - Jan Bonjer
  03:27:47 - 03:29:17 - Bart Canton
  03:29:17 - 03:29:30 - Jan Bonjer
  03:29:30 - 03:29:45 - Hennie Wiersma - den Dulk
  03:29:45 - 03:29:51 - Jan Bonjer
  03:29:51 - 03:30:20 - Christa Groshart
  03:30:28 - 03:30:37 - Wim de Jong
  03:30:37 - 03:30:42 - Jan Bonjer
  03:30:42 - 03:31:52 - Frank van Oorschot
  03:31:52 - 03:31:59 - Jan Bonjer
  03:31:59 - 03:32:48 - Anne Mollema
  03:32:48 - 03:32:53 - Jan Bonjer
  03:32:53 - 03:33:24 - Wim Sjoukes
  03:33:24 - 03:33:30 - Jan Bonjer
  03:33:30 - 03:34:08 - Ria de Sutter - Besters
  03:34:08 - 03:34:23 - Jan Bonjer
  03:34:23 - 03:34:53 - Branco Winkels
  03:34:53 - 03:34:57 - Jan Bonjer
  03:34:57 - 03:35:18 - M.J. van Buuren
  03:35:18 - 03:35:33 - Jan Bonjer
  03:35:33 - 03:36:35 - Servaas Roos
  03:36:35 - 03:37:00 - Christa Groshart
  03:37:01 - 03:37:16 - Servaas Roos
  03:37:16 - 03:37:25 - Christa Groshart
  03:37:25 - 03:37:31 - Jan Bonjer
  03:37:31 - 03:42:26 - Henk van der Drift
  03:42:26 - 03:42:40 - Jan Bonjer
  03:44:50 - 03:45:02 - Jan Bonjer
  03:45:02 - 03:45:08 - Servaas Roos
  03:45:08 - 03:45:37 - Jan Bonjer
 21. 18

  03:45:37 - 03:45:54 - Jan Bonjer
  03:45:54 - 03:46:00 - Wim de Jong
  03:46:00 - 03:46:21 - Jan Bonjer
  03:46:21 - 03:47:28 - P.J. van der Eijk
  03:47:28 - 03:47:46 - Jan Bonjer
  03:47:46 - 03:48:29 - Wim de Jong
  03:48:32 - 03:49:42 - Henk van der Drift
  03:49:42 - 03:49:54 - Jan Bonjer
  03:49:54 - 03:50:19 - Frans van Zijderveld
  03:50:19 - 03:51:06 - Jan Bonjer
  03:51:06 - 03:51:50 - Michelle Wesdorp
  03:51:50 - 03:54:31 - Jan Bonjer
 22. 19

  03:54:31 - 03:54:50 - Jan Bonjer
  03:54:50 - 03:56:56 - Frank van Oorschot
  03:56:56 - 04:00:11 - Jan Bonjer
  04:00:11 - 04:01:20 - Frank van Oorschot
  04:01:20 - 04:01:31 - Jan Bonjer
  04:01:31 - 04:03:13 - Ria de Sutter - Besters
  04:03:13 - 04:05:06 - Jan Bonjer
  04:05:06 - 04:05:35 - Hennie Wiersma - den Dulk
  04:05:35 - 04:05:48 - Jan Bonjer
  04:05:48 - 04:06:23 - Servaas Roos
  04:06:26 - 04:07:01 - Gerts
 23. 20

  04:07:01 - 04:07:34 - Jan Bonjer